معنی و ترجمه کلمه پر آب و تاب به انگلیسی پر آب و تاب یعنی چه

پر آب و تاب

flatulent
grandiose
magniloquent
ornate
rotund
tumescent
tumid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها