معنی و ترجمه کلمه پستان بند به انگلیسی پستان بند یعنی چه

پستان بند

bodice
bra
brassiere

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها