معنی و ترجمه کلمه پست تر دانستن به انگلیسی پست تر دانستن یعنی چه

پست تر دانستن

postpone

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها