معنی و ترجمه کلمه پسوندى براى ساختن صفت است به معنى داراى قدرت به انگلیسی پسوندى براى ساختن صفت است به معنى داراى قدرت یعنی چه

پسوندى براى ساختن صفت است به معنى داراى قدرت

able


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها