معنی و ترجمه کلمه پسوندى براى ساختن صفت است به معنى داراى قدرت به انگلیسی پسوندى براى ساختن صفت است به معنى داراى قدرت یعنی چه

پسوندى براى ساختن صفت است به معنى داراى قدرت

able

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها