معنی و ترجمه کلمه پس از مرگ به انگلیسی پس از مرگ یعنی چه

پس از مرگ

post mortem
postmortem

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها