معنی و ترجمه کلمه پس از وضع حمل به انگلیسی پس از وضع حمل یعنی چه

پس از وضع حمل

postpartum


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها