معنی و ترجمه کلمه پس از وضع حمل به انگلیسی پس از وضع حمل یعنی چه

پس از وضع حمل

postpartum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها