معنی و ترجمه کلمه پس مانده غذا به انگلیسی پس مانده غذا یعنی چه

پس مانده غذا

leftover
ort

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها