معنی و ترجمه کلمه پشه ریز به انگلیسی پشه ریز یعنی چه

پشه ریز

midge

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها