معنی و ترجمه کلمه پفک به انگلیسی پفک یعنی چه

پفک

blowgun
puff
puff paste

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها