معنی و ترجمه کلمه پلاسیده به انگلیسی پلاسیده یعنی چه

پلاسیده

dried up
withered

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها