معنی و ترجمه کلمه پلاک به انگلیسی پلاک یعنی چه

پلاک

plaque
plate

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها