معنی و ترجمه کلمه پلوور به انگلیسی پلوور یعنی چه

پلوور

sweater

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها