معنی و ترجمه کلمه پل بتون آرمه روى دره به انگلیسی پل بتون آرمه روى دره یعنی چه

پل بتون آرمه روى دره

viaduct

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها