معنی و ترجمه کلمه پناه دادن به انگلیسی پناه دادن یعنی چه

پناه دادن

embower
ensconce
fence
harbor
harbour
house
refuge
shelter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها