معنی و ترجمه کلمه پناه دهنده به انگلیسی پناه دهنده یعنی چه

پناه دهنده

shelterer

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها