معنی و ترجمه کلمه پنجره بندى به انگلیسی پنجره بندى یعنی چه

پنجره بندى

fenestration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها