معنی و ترجمه کلمه پنجه به انگلیسی پنجه یعنی چه

پنجه

claw
cross arm
fistula
fork
paw
pitchfork
talon
toe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها