معنی و ترجمه کلمه پنج برابر به انگلیسی پنج برابر یعنی چه

پنج برابر

fivefold
quintuple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها