معنی و ترجمه کلمه پنج برگچه اى به انگلیسی پنج برگچه اى یعنی چه

پنج برگچه اى

quinquefoliolate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها