معنی و ترجمه کلمه پنیر بى چربى به انگلیسی پنیر بى چربى یعنی چه

پنیر بى چربى

casein

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها