معنی و ترجمه کلمه پهلوان پنبه به انگلیسی پهلوان پنبه یعنی چه

پهلوان پنبه

bravado
bully

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها