معنی و ترجمه کلمه پهناورى به انگلیسی پهناورى یعنی چه

پهناورى

vastitude
vastity
vastness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها