معنی و ترجمه کلمه پهن به انگلیسی پهن یعنی چه

پهن

abroad
broad
cachet
flat
large
mulch
patulous
plain
platy
wide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها