معنی و ترجمه کلمه پوزشگر به انگلیسی پوزشگر یعنی چه

پوزشگر

apologizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها