معنی و ترجمه کلمه پوزه بندزدن به انگلیسی پوزه بندزدن یعنی چه

پوزه بندزدن

muzzle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها