معنی و ترجمه کلمه پوزه به خاک مالیدن به انگلیسی پوزه به خاک مالیدن یعنی چه

پوزه به خاک مالیدن

nuzzle
snoozle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها