معنی و ترجمه کلمه پوسته سخت هر چیزى به انگلیسی پوسته سخت هر چیزى یعنی چه

پوسته سخت هر چیزى

crust

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها