معنی و ترجمه کلمه پوشش تگرگى به انگلیسی پوشش تگرگى یعنی چه

پوشش تگرگى

slapdash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها