معنی و ترجمه کلمه پولک پولادین زره به انگلیسی پولک پولادین زره یعنی چه

پولک پولادین زره

mascle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها