معنی و ترجمه کلمه پژمرده به انگلیسی پژمرده یعنی چه

پژمرده

droopy
languorous
sear
sere
withered
withering

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها