معنی و ترجمه کلمه پیاده رو به انگلیسی پیاده رو یعنی چه

پیاده رو

banquette
footer
footpath
pavement
peripatetic
sidewalk
walk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها