معنی و ترجمه کلمه پیراهن درشت باف سفید نخى به انگلیسی پیراهن درشت باف سفید نخى یعنی چه

پیراهن درشت باف سفید نخى

madras

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها