معنی و ترجمه کلمه پیروزمندانه به انگلیسی پیروزمندانه یعنی چه

پیروزمندانه

triumph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها