معنی و ترجمه کلمه پیشخدمت مهمانخانه به انگلیسی پیشخدمت مهمانخانه یعنی چه

پیشخدمت مهمانخانه

garcon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها