معنی و ترجمه کلمه پیشخدمت میخانه به انگلیسی پیشخدمت میخانه یعنی چه

پیشخدمت میخانه

barmaid
tapster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها