معنی و ترجمه کلمه پیشرفت کردن به انگلیسی پیشرفت کردن یعنی چه

پیشرفت کردن

buck up
come along
flourish
further
improve
progress
prosper
thrive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها