معنی و ترجمه کلمه پیش بند به انگلیسی پیش بند یعنی چه

پیش بند

apron
dickey
dicky
pinafore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها