معنی و ترجمه کلمه پیمان رسمى میان دو فرقه مذهبى به انگلیسی پیمان رسمى میان دو فرقه مذهبى یعنی چه

پیمان رسمى میان دو فرقه مذهبى

concordat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها