معنی و ترجمه کلمه پیوستن دو نوع متفاوت از طریق لقاح به انگلیسی پیوستن دو نوع متفاوت از طریق لقاح یعنی چه

پیوستن دو نوع متفاوت از طریق لقاح

crossfertilize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها