معنی و ترجمه کلمه پیوند زدن به انگلیسی پیوند زدن یعنی چه

پیوند زدن

cross
crossbreed
graft
imp
join
transplant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها