معنی و ترجمه کلمه پیچش و انقباض عضله درخواب به انگلیسی پیچش و انقباض عضله درخواب یعنی چه

پیچش و انقباض عضله درخواب

crimp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها