معنی و ترجمه کلمه پیچیده به انگلیسی پیچیده یعنی چه

پیچیده

abstruse
complex
complicated
crabby
crackly
crimpy
crump
indirect
intricate
involved
muffled
obscurant
perplexed
perplexing
recondite
revolute
sigmoid
unintelligible
verticillate
wreathy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها