معنی و ترجمه کلمه چابکى درجست و خیز به انگلیسی چابکى درجست و خیز یعنی چه

چابکى درجست و خیز

salience
saliency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها