معنی و ترجمه کلمه چاخان کردن به انگلیسی چاخان کردن یعنی چه

چاخان کردن

backslap
palaver
vapor
vapour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها