معنی و ترجمه کلمه چاخان به انگلیسی چاخان یعنی چه

چاخان

bluff
boastful
buncombe
bunkum
cock and bull story
gasconade
miles gloriosus
quack
spread eagle
toadeater
whiff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها