معنی و ترجمه کلمه چادر اکسیژن مخصوص معالجه سرما خوردگى و امثال آن به انگلیسی چادر اکسیژن مخصوص معالجه سرما خوردگى و امثال آن یعنی چه

چادر اکسیژن مخصوص معالجه سرما خوردگى و امثال آن

oxygen tent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها