معنی و ترجمه کلمه چادر نشین به انگلیسی چادر نشین یعنی چه

چادر نشین

nomad
nomadic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها