معنی و ترجمه کلمه چارطاقى به انگلیسی چارطاقى یعنی چه

چارطاقى

lean to
penthouse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها