معنی و ترجمه کلمه چارنعل رونده به انگلیسی چارنعل رونده یعنی چه

چارنعل رونده

galloping

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها