معنی و ترجمه کلمه چاره ساز به انگلیسی چاره ساز یعنی چه

چاره ساز

remedial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها